JU Centar za kulturu Derventa

tu smo zbog Vas


O nama 


Javna Ustanova „Centar za kulturu“ Derventa 

osnovana je 2009. godine, sa ciljem obavljanja djelatnosti i poslova kojim se obezbjeđuju potrebe građana i organizacija u oblasti kulture, te da afirmiše savremene i tradicionalne kulturne vrijednosti grada. Sam objekat JU nalazi se u centru grada, zgradi bivšeg Doma JNA, ...


Više

1.000
m² korisnog prostora
30.000
posjetilaca godišnje
1.500.000
posjetilaca od osnivanja
7.000
aktivnosti do sada
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Tu smo zbog Vas

Centralni hol

Atraktivan prostor

Velika sala

Kapacitet 240 mjesta

Mala sala

Kapacitet 100 mjesta

An address must be specified for a map to be embedded