O nama

Javna Ustanova „Centar za kulturu“ Derventa osnovana je 2009. godine, sa ciljem obavljanja djelatnosti i poslova kojim se obezbjeđuju potrebe građana i organizacija u oblasti kulture, te da afirmiše savremene i tradicionalne kulturne vrijednosti grada. Sam objekat JU nalazi se u centru grada, zgradi bivšeg Doma JNA, prepoznatljiv i višenamjenski objekat modernog izgleda građen u armiranom betonu i staklu, okružen parkovsim površinama. Objekat ima u osnovi 1.000 m², a posjeduje veliku salu sa 240 mjesta, malu salu sa 100 mjesta koja je ujedno i galerijski prostor, učionicu, čitaonicu i restoran sa 200 mjesta. U JU se organizuju svečane akademije, pozorišne i filmske predstave, izložbe slika i fotografija, priredbe, književne večeri i promocije knjiga, nastupi folklornih društava i koncerti. Objekat omogućava organizaciju seminara, kurseva, javnih tribina, prijema, svečanih ručkova, maturskih svečanosti i drugih manifestacija. Sedmično se u prosjeku organizuju oko 3 manifestacije, a na godišnjem nivou Ustanovu posjeti oko 30.000 posjetilaca. Za 40 godina postojanja objekta, kroz objekat je prošlo oko 1.500.000 posjetilaca i izvedeno je preko 7.000 aktivnosti.  

JU „Centar za kulturu“ Derventa 

Trg Oslobođenja broj 1

​ 74 400 Derventa 

 

TEL/FAX: 00387 053/333-190 

E-MAIL: juczkderventa@teol.net 

 

Odgovorna osoba: Jelenko Živković 

Radno vrijeme: 7°° ­ 15°° ili u skladu sa aktivnostima koje se dešavaju u JU