Festival "Raspjevani maj"

JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Budućnost" Derventa će 29. maja 2023. u 18:00h u Centru za kulturu Derventa održati festival "Raspjevani maj".


Seminar Udruženja žena Derventa