Javni čas male škole muzike vrtića Trol

Danas je u Centru za kulturu Derventa održan javni čas male škole muzike vrtića Trol.

Prijem učenika generacije i vukovaca