Jubilej Centra za kulturu Derventa

Centar za kulturu Derventa slavi jubilarnih 45 godina.

Više na linku: http://tinyurl.com/mw3r8fmf


Skupština Crvenog krsta Derventa