Manifestacija "Ženama s ljubavlju"l

U subotu 4.3.2022. će se u Centru za kulturu Derventa održati manifestacija "Ženama s ljubavlju".

Više na linku: https://tinyurl.com/bdht3eh6Skupština SRD Ukrina