Muzička radionica Sonata

U četvrtak 9.3.2023. će se u Centru za kulturu Derventa u 19:00h održati Muzička radionica Sonata.
Potpisivanje ugovora o stipendiranju