Posjeta djece vrtića Bambi

Danas su Centar za kulturu Derventa posjetila djeca vrtića Bambi.Seminar o ravnopravnosti polova Udruženja žena Derventa