Priredba o svetitelju Svetom Savi

JU OŠ "Nikola Tesla" je 27. januara obilježila priredbom svetitelja Svetog Savu u prostorijama Centra za kulturu.
Obilježavanje 9. 1. Dana Republike Srpske