Sastanak Aktiva sekretara regije Doboj

Danas je u prostorijama JU OŠ "Nikola Tesla" Derventa održan sastanak Aktiva sekretara regije Doboj.
Potpisivanje ugovora sa sportskim kolektivima i nevladinim organizacijama