Seminar o ravnopravnosti polova Udruženja žena Derventa

Danas je u Centru za kulturu Derventa održan seminar o ravnopravnosti polova Udruženja žena Derventa.
Obilježena Dječija nedjelja