Seminar Udruženja žena Derventa

Danas je u Centru za kulturu Derventa održan seminar Udruženja žena Derventa.


Prijem povodom Dana 327. Mtbr VRS