Seminar Udruženja žena Derventa

Danas je u Centru za kulturu Derventa održan seminar Udruženja žena Derventa.
Najava kulturne manifestacije "Prkos fest"