Seminar Udruženja žena Derventa

Danas je u prostorijama Centra za kulturu Derventa održan seminar Udruženja žena Derventa.
Održana posljednja redovna sjednica aktuelnog rukovodstva LU "Motajica"