Seminar za profesore i nastavnike OŠ "Nikola Tesla"

Danas je u Centru za kulturu Derventa održan seminar za profesore i nastavnike OŠ "Nikola Tesla".
Seminar za profesore Stručne škole i Gimnazije