Najava filmova "Kikoriki" i "Oluja"

U najavi 15.02.2023.
18.00 časova KIKORIKI (crtani film)
20.00 časova OLUJA (igrani film)
„Mačak u čizmama“ i „Smiješak“ 11. januara