Izložba fotografija

Izložba fotografija o Derventi će se održati 24.02.2023. godine  u 19:00 časova.Otvorena izložba "Derventa, od sreza do grada"