Predstava "Šuplja rupa"

JU "Stručna i tehnička škola" će 27. aprila 2023. godine u 12:00h održati predstavu "Šuplja rupa" u Centru za kulturu Derventa.


Predstava Jefimija