Seminar Instituta za javno zdravstvo RS

Danas je u Centru za kulturu Derventa održan seminar Instituta za javno zdravstvo RS.
Seminar o ravnopravnosti polova