Seminar medicinskih pomagala

U Centru za kulturu Derventa je danas održana prezentacija - seminar medicinskih pomagala.

Predavanje iz poljoprivrede