Seminar o ravnopravnosti polova

Danas je u Centru za kulturu Derventa održan seminar o ravnopravnosti polova.Seminar o ravnopravnosti polova