Najava filmova "Nedelja" i "Mirakulus"

U najavi su filmovi "Nedelja" i "Mirakulus" koji će se održati u Centru za kulturu Derventa 5.2.2023.

Crtani film "Mirakulus" će se prikazivati od 16:00h, a film "Nedelja" u 18:00h i 20:00h.

Više na linku: http://tinyurl.com/26fdhwezNajava igranog filma "Pet noći kod Fredija"